Aanvullende zorgverzekering overbodig met Wlz-indicatie-

Aanvullende zorgverzekering overbodig met Wlz-indicatie-

Mensen die verblijven in een instelling of verpleeghuis hebben vaak een dureuitgebreide aanvullende verzekering afgeslotenbijvoorbeeld met dekking voor fysiotherapie en tandartskosten. In de praktijk blijkt echter dat zo’n verzekering vaak overbodig isomdat mensen de zorg krijgen vergoed op basis van hun indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

De cliënten zelfmaar ook de zaakwaarnemers van deze mensen zijn dus niet goed op de hoogte dat veel aanvullende zorg dus al uit de Wlz wordt bekostigd. En dat daarom een dure zorgverzekering overbodig is.

Informatievoorziening

Ook in 2018 is er nog steeds veel onduidelijkheid op dit gebied. Dit kom ook omdat de informatievoorziening beperkt is en omdat er ook belangen bij komen kijken. Zorgverzekeraars vinden het immers niet erg als iemand een dure polis heeft afgeslotenmaar daar niet of nauwelijks gebruik van maakt. Daarnaast is het lastige dat er ook mensen zijn met een Wlz-indicatie waarbij aanvullende zorg juist niet door de instelling wordt betaald.

Meer weten over Wlz

Het is dus zaak om per geval te bekijken hoe de bekostiging van zorg plaatsvindt en in hoeverre er aanspraak wordt gemaakt op de aanvullende verzekering.

Controle

Maar hoe komt iemand er nu achter of hij/zij onnodig is verzekerd?

Het onderstaande stappenplan kan daarbij helpen:

Controleer of je een indicatie voor de Wlz hebtbijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperkingaandoening of chronische ziekte.Ga na welke zorg op basis van deze indicatie wordt georganiseerd en vergoed. Dit staat vermeld in de indicatie die door het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) is uitgegeven.Controleer vervolgens of de zorg die je op basis van deze indicatie krijgtook wordt vergoed door je aanvullende zorgverzekering. Denk aan fysiotherapie of tandheelkundige zorg.Is dit het geval? Dan ben je waarschijnlijk onnodig of overbodig verzekerd.Voor de zekerheid is het ook raadzaam om na te gaan in welke mate je gebruikt maakt van je aanvullende verzekering. Dit kun je doen door in te loggen op de website van de verzekeraar en te kijken naar je declaratieoverzicht en zorgverbruik.Wordt er vrijwel geen gebruik gemaakt van dekkingen die in de aanvullende verzekering zijn opgenomen? Dan ben je waarschijnlijk onnodig of overbodig verzekerd.

Aanvullende verzekering stopzetten?

Als je onnodig (aanvullend) verzekerd bentkun je overwegen deze polis stop te zetten. Dit kun je doen door contact op te nemen met je verzekeraar.

Een anderemeer voordelige optie is om over te stappen van zorgverzekering. Je stapt dan over naar een verzekeraar die enkel een ‘goede’ basis zorgverzekering aanbiedtzonder onnodige aanvullende extra’s. Afhankelijk van hoe je aanvullend bent verzekerdbespaar je tot tientallen euro’s per maand.

Artikel verscheen op ZorgWijzer.nl
Copyright zorgwijzer.nl

Lees meer : Aanvullende zorgverzekering overbodig met Wlz-indicatie-

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply